Pokaż cennik

Pulmonologia

Konsultacja pulmonologiczna 200 zł
Spirometria 70 zł
Spirometria + próba rozkurczowa 100 zł